ตารางเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้น

มาตรฐาน
อุบลพยาธิแลบ
แลบอื่น
การบริหารจัดการ
- ระบบขนส่ง
- ระบบการออกรายงานผลตรวจ
- ระบบ Review Slide ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
- ความสะดวกในการติดต่อขอข้อมูลเพื่อรักษาที่ต่อเนื่อง

สะดวกรวดเร็ว(ใกล้กว่า)
ดีกว่า, เทียบเท่ามาตรฐาน
สะดวกรวดเร็วในการค้นข้อมูล
สะดวกรวดเร็วต่อการสั่งย้อมพิเศษ

ไกล, เกิดความเสี่ยงต่อชิ้นเนื้อ
ใกล้เคียงกัน, ติดตามผลลำบากกว่า
มีต้นทุนสูงในการติดต่อขอข้อมูล
มีต้นทุนสูงในการติดต่อขอข้อมูล
งานด้านวิชาการ
- การให้ความร่วมมือด้านงานวิชาการ
- ติดต่อพยาธิแพทย์
- การส่งผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ (ศูนย์มะเร็งอุบลฯ)

ยินดีให้ความร่วมมืออย่างยิ่ง (ใกล้,เร็ว)
ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา
สะดวกรวดเร็ว (ที่ทำการใกล้ ศูนย์ฯ)

เป็นไปได้ลำบาก
เป็นไปได้ลำบาก
เป็นไปได้ลำบาก
ราคา
- ความเหมาะสม
- เครดิต 1 เดือน

ไม่แพงไปกว่าแลบอื่นๆ
ให้บริการเครดิต 1 เดือน

ใกล้เคียงกัน
ใกล้เคียงกัน