ติดต่อเรา

บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด
637 ม .18 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-317-298
(การเงินและบัญชี) 099-287-4511
โทรสาร 045-312-567 มือถือ 099-287-4512