ติดต่อเรา

บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด
182/1,2 หมู่ที่ 15 ถ.แม่ชี ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-317-298 , 099-287-4512
(การเงินและบัญชี) 099-287-4511
โทรสาร 045-317-298