ประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย : บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด วันที่ : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564