ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การจัดการสิ่งส่งตรวจทางพยาธิฯของผู้ป่วยหรือสงสัยติดเชื้อ COVID-19

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางบริษัทฯ จึงมีมาตรการและขั้นตอนการรับสิ่งส่งตรวจดังกล่าว ตามเอกสารแนบ หมายเหตุ ก่อนส่งสิ่งส่งตรวจดังกล่าว กรุณาติดต่อทางบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง, ทุกเคส ขอบพระคุณค่ะ

โดย : บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด วันที่ : 22 เมษายน พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบ
ดูไฟล์แนบที่1

ความคิดเห็นที่ 1
โดย :
วันที่ : 16 มกราคม พ.ศ. 2565 15:45:37