ประชาสัมพันธ์

ก้าวสู่ระบบคุณภาพ ISO 15189

ทีมงานทุกคนได้ขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบ ISO 15189 อย่างเต็มกำลังแล้ว

โดย : บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ร่วมแสดงความคิดเห็น