ประชาสัมพันธ์

การทำลายแผ่นสไลด์แก้ว, สไลด์ทางเซลล์วิทยาและบล็อกชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วย ประจำปี พ.ศ. 2561

ทางบริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่าจะมีการทำลายแผ่นสไลด์, สไลด์ทางเซลล์วิทยาและบล็อกชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยที่ โรงพยาบาล/คลินิก ได้นำส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา กับ บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด เป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี โดยจะทำลายทั้งหมดในเดือน เมษายน 2567 บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด จึงขอส่งหนังสือแจ้งทำลายแผ่นสไลด์และบล็อกชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยประจำปี พ.ศ. 2561 ( ค.ศ. 2018 ) เพื่อให้โรงพยาบาล/คลินิก รับทราบ หากโรงพยาบาล/คลินิกใดที่มีความประสงค์จะขอรับแผ่นสไลด์และบล็อกชิ้นเนื้อกลับไปเก็บไว้ กรุณาติดต่อในวันและเวลาราชการ ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2567 เท่านั้น

โดย : บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด วันที่ : 3 เมษายน พ.ศ. 2567

เอกสารประกอบ
ดูไฟล์แนบที่1

ร่วมแสดงความคิดเห็น