ประชาสัมพันธ์

การทำลายแผ่นสไลด์, สไลด์ทางเซลล์วิทยาและบล็อกชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วย

ทางบริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่าจะมีการทำลายสไลด์แก้ว, สไลด์ทางเซลล์วิทยาและบล็อกชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยที่ โรงพยาบาล/คลินิก ได้นำส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากับ บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด เป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี โดยจะทำลายทั้งหมดในเดือน สิงหาคม 2566 บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด จึงขอส่งหนังสือแจ้งทำลายแผ่นสไลด์และบล็อกชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยประจำปี พ.ศ. 2559 ( ค.ศ. 2016 ) เพื่อให้โรงพยาบาล/คลินิก รับทราบ หากโรงพยาบาล/คลินิกใดที่มีความประสงค์จะขอรับแผ่นสไลด์และบล็อกชิ้นเนื้อกลับไปเก็บไว้ กรุณาติดต่อในวันและเวลาราชการ ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เท่านั้น

โดย : บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด วันที่ : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เอกสารประกอบ
ดูไฟล์แนบที่1