ประชาสัมพันธ์

รับสมัครงานพนักงานบัญชี ส่ง email ใบสมัครและเอกสารประกอบมาที่ ubonpathology.hr@gmail.com

โดย : บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด วันที่ : 26 เมษายน พ.ศ. 2566

เอกสารประกอบ
ดูไฟล์แนบที่1