ประชาสัมพันธ์

แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ

เนื่องด้วยบริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด จัดอบรมสัมมนาประจำปี ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งวันหยุดทำการ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 รวมวันหยุดทั้งสิ้น 3 วัน จะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจให้บริษัทฯได้รับโอกาสในการให้บริการแก่ท่าน ณ โอกาสนี้ด้วย

โดย : บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด วันที่ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบ
ดูไฟล์แนบที่1