ประชาสัมพันธ์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (Personal information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ http://www.upl.co.th นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

โดย : บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด วันที่ : 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบ
ดูไฟล์แนบที่1