แผนที่
บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด

637 ม .18 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-317-298, 045-314-954
โทรสาร 045-312-567
มือถือ 087-878-4588