ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การทำลายแผ่นสไลด์และบล็อคชิ้นเนื้อ 2565

การทำลายแผ่นสไลด์และบล็อคชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วย ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าจะมีการทำลายแผ่นสไลด์แบะบล็อกชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยที่ โรงพยาบาล/คลินิก ได้นำส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา กับบริษัทอุบลพยาธิแลบ จำกัด เป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี โดยจะทำลายทั้งหมดในเดือน เมษายน 2565 บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด จึงขอส่งหนังสือแจ้งทำลายแผ่นสไลด์และบล็อกชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้โรงพยาบาล/คลินิก รับทราบ หากโรงพยาบาล/คลินิกใดที่มีความประสงค์จะขอรับแผ่นสไลด์และบล็อกชิ้นเนื้อกลับไปเก็บไว้ กรุณาติดต่อในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 เท่านั้น

โดย : บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด วันที่ : 15 มีนาคม พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบ
ดูไฟล์แนบที่1