ประชาสัมพันธ์
รับสมัครเพื่อนร่วมงาน!! (ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น)
เอกสารประกอบการรับสมัคร - สำเนาหลักฐานการศึกษา (transcript และ หนังสือรับรองคุณวุฒิ) อย่างละ 1 แผ่น - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น - สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว - วุฒิบัตรหรือใบรับรองความรุ้ความสามารถอื่น (ถ้ามี) - หลักฐานทางทหาร (ถ้ามี) เปิดรับตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น *** ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งไฟล์ใบสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการรับสมัครมาที่ gift.upl@gmail.com หมายเหตุ : ให้ส่งเอกสารเป็นไฟล์ Word หรือ Pdf เท่านั้น และ zip files รวมเป็นไฟล์เดียว
ประกาศโดย : บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด
 
 
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ :*
E-mail :
ข้อความ :*