ประชาสัมพันธ์
เเจ้งวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562
เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลสงกานต์ประจำปี 2562 นี้ บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด ขอแจ้งวันหยุดทำการ เริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 12เมษายน 2562 ถึง วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 รวมวันหยุดทั้งสิ้น 5 วัน และจะเปิดให้บริการตามปรกติในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ท่านสามารถส่งสิ่งส่งตรวจวันสุดท้ายในวันพุธที่ 11 เมษายน 2562 และบริษัทฯสามารถรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้แก่สถานพยาบาลของท่านทราบได้ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2562 ทั้งนี้ บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจให้บริษัทฯได้รับโอกาสในการให้บริการแก่ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ประกาศโดย : บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด