ประชาสัมพันธ์

ThinPrep Plus HPV DNA

#เป็นชุดตรวจที่ให้ค่าแปรผลที่แม่นยำที่สุด ทั้งยังสามารถส่งตรวจหา 14 high-risk HPV types ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก

#มีให้บริการแล้วที่บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัดสถานพยาบาลที่สนใจใช้ชุดตรวจวิเคราะห์เซลล์มะเร็งปากมดลูก ThinPrep Plus HPV DNA

#สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ 045-314954 หรือ 087-8784588

โดย : บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ความคิดเห็นที่ 1
ค่าใช่จ่าย ตรวจdna ทางพ่อ -ลูก ค่าใช้จ่ายเท่าไรคะ
โดย : พรหมพร โคนทัน
วันที่ : 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 10:03:07
ความคิดเห็นที่ 2
ตรวจ DNA ของ พ่อ ลูก มีค่าใช้จ่ายเท่าไรคะ
โดย : กิตติยา ลครพล
วันที่ : 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 16:18:34
ร่วมแสดงความคิดเห็น