ประชาสัมพันธ์

E-mail addrees: ubonpatho@windowslive.com

ในการสื่อสารกับทางบริษัทฯ ลูกค้าสามารถ ส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ทางบริษัทฯ ได้ที่

1) ubonpatho@windowslive.com

2) nakhonppatho@gmail.com

3) amm_pinyosri@yahoo.com

โดย : บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด วันที่ : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ร่วมแสดงความคิดเห็น