ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครพนักงานแจ้งหนี้และเรียกเก็บ

รายละเอียดการสมัครงานตามเอกสารแนบ 1 และ 2

โดย : บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด วันที่ : 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565