สำนักงาน
บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด
637 ม .18 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-317-298 , 045-314-954 โทรสาร 045-312-567 มือถือ 087-878-4588
Ubon Pathology Lab Co.,Ltd.
637 Moo 18, Klang Arwoot Road,
Kham Yai,Muaeng, Ubon ratchathani 34000
Tel. 045-317-298, 045-314-954 Fax.045-312-567